TopGear.ro Actualitate Lista Completă a Actelor Necesare pentru Schimbarea permisului în 2020

Lista Completă a Actelor Necesare pentru Schimbarea permisului în 2020

de TopGear

Lista Completă a Actelor Necesare pentru Schimbarea permisului în 2020

acte preschimbare permis

Există mai multe situații în care se impune schimbarea unui permis auto. Fie că vorbim despre expirarea valabilității vechiului permis sau pur și simplu l-ați pierdut sau l-ați deteriorat, ori vreți să preschimbați un permis străin cu unul românesc trebuie să știți ce pași să urmați pentru a evita să pierdeți timpul la cozi.

Iată ce acte sunt necesare pentru schimbarea permisului, în 2020, în funcție de fiecare situație:

Acte necesare pentru schimbarea permisului expirat:

 • Cererea solicitantului care se obține și se completează în format electronic la ghișeu;
 • Actul de identitate al solicitantului, original şi copie;
 • Contravaloarea permisului de conducere – 89 lei. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018, beneficiar RA-APPS. Atenție: pentru confirmarea tranzacției prin internet banking este necesară o perioadă mai mare de 24 de ore.
 • Permisul de conducere în original;
 • Documentul emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere (fișa medicală).

Preschimbare permis auto străin cu unul românesc

Pentru preschimbarea permisului auto străin cu un permis auto românesc, titularul trebuie să depună personal dosarul de preschimbare. Acte necesare:

a) permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor străine, în original şi, dacă este cazul, traducerea legalizată în limba română a acestuia sau documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere;

b) documentul de identitate (original și copie) – pentru cetățenii români sau pentru cetățenii străini – documentul care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României (original și copie)

c) cererea tip, al cărei model este prevăzut pe site-ul https://www.drpciv.ro.

Cele mai citite articole

d) dovada plății contravalorii permisului de conducere – 89 lei. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau numerar

e) În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere trebuie să conţină şi fișa medicală.

Nu pot fi preschimbate, cu documente similare românești, următoarele categorii de documente:

 • permisele de conducere internaționale
 • permisele de conducere pierdute sau furate ori a căror valabilitate a expirat

cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre

 • permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate unor suspendări ori retrageri într-un alt stat
 • permisele de conducere provizorii temporare sau de elev conducător
 • permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art.24 alin.6 din O.U.G. 195/2002 etc.

Schimbare permis auto pierdut sau în cazul schimbării numelui

În cazul pierderii, reținerii sau furtului permisului de conducere, titularul trebuie să declare acest lucru pentru completarea în mod corespunzător a cererii de schimbare permis.

În aceste cazuri, va fi eliberat un duplicat al permisului auto. Tot un duplicat al permisului auto se cere și atunci când se schimbă numele.

Acte necesare schimbare permis auto:

 • cererea titularului. Aceasta se editează informatic la ghișeu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind motivul lipsei permisului de conducere. Dacă se solicită eliberarea duplicatului prin corespondență sau e-mail se poate descărca prin activarea butonului descarcă; actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România;
 • dovada plăţii taxei pentru permisul de conducere – 89 lei. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018, beneficiar RA-APPS;
 • permisul de conducere, în caz de deteriorare sau pentru schimbarea numelui;
 • în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;

Cele mai citite articole

Related Articles