TopGear.ro Actualitate Ce spune legislaţia despre procurarea, deţinerea şi folosirea armelor de autoapărare şi muniţii?

Ce spune legislaţia despre procurarea, deţinerea şi folosirea armelor de autoapărare şi muniţii?

de TopGear

Legislaţia în vigoare este foarte drastică în ceea ce priveşte procurarea, deţinerea şi folosirea de arme de autoapărare,existând reglementări foarte importante în acest sens de care deţinătorii de arme neletale trebuie să ţină cont pentru a nu avea probleme cu legea. Armele de autoapărare nu sunt destinate rănirii persoanelor, ci mai degrabă apărării în fața potenţialelor pericole care pot periclita viaţa deţinătorilor de arme, numai în anumite condiţii.

Persoanele juridice care pot procura, deţine şi folosi arme de autoapărare – ce spune legea?

În temeiul legii, există anumite categorii de persoane juridice care pot procura, deţine şi folosi arme de autoapărare, şi anume:

·              instituţii publice care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale – acestea sunt autorizate să procure, să înstrăineze şi să deţină precum şi să folosească arme de autoapărare şi arme letale şi muniţia corespunzătoare pentru înarmarea personalului propriu;

·              persoane juridice de drept public, altele decât cele cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice- acestea sunt autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi neletale, precum şi muniţia corespunzătoare în condiţiile legii pentru a exercita atribuţiile specifice prin acte normative de funcţionare şi organizare;

·              persoane juridice de drept privat care nu sunt în coordonarea unor instituţii publice sau subordonate acestora – acestea pot fi autorizate în ceea ce priveşte procurarea, deţinerea şi folosirea armelor neletale şi letale;

·              muzeele care pot fi autorizate să procure şi să deţină arme de colecţie, dar şi arme neletale;

·              persoane juridice străine care nu pot fi autorizate să deţină sau să folosească pe teritoriul României arme din categoria A, letale.

Condiţiile procurării, deţinerii, păstrării, precum şi dotării personalului propriu cu arme şi muniţii

Conform legislaţiei, reglementările în acest sens privesc:

Cele mai citite articole

·                 persoanele juridice de drept public care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative de organizare şi funcţionare, au activităţi specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale şi neletale, precum şi cu muniţia corespunzătoare;

·                 cantitatea şi tipurile de arme şi muniţie care pot fi procurate se stabilesc în funcţie de activităţile ce urmează să fie desfăşurate, precum şi de numărul de posturi ce trebuie încadrate cu personal înarmat;

·                 păstrarea armelor şi muniţiei se face în spaţii special destinate şi avizate în condiţiile prevăzute de lege;

·                 dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale;

·                 persoanele juridice şi unităţile au obligaţia de a constitui la nivel central un registru în care se ţine evidenţa armelor şi muniţiei procurate, deţinute şi  înstrăinate, a muniţiei consumate şi a personalului care este dotat cu acestea.

Dotarea personalului propriu cu arme de autoapărare

În condiţiile legii pot fi dotate cu arme de autoapărare persoanele care:

·                 au 18 ani împliniţi;

·                 sunt angajate în baza unui contract individual de muncă la persoana juridică sau la o unitate;

·                 urmează instructajul desfăşurat de angajator cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme şi condiţiile în care trebuie folosită arma.

Cele mai citite articole

Related Articles