TopGear.ro Actualitate Vrei să fii instructor auto? Iată ce ai de făcut

Vrei să fii instructor auto? Iată ce ai de făcut

de TopGear
Close up view of driving instructor holding checklist while in background female student steering and driving car.

Să conduci o mașină în zilele noastre este o necesitate, nu un moft, cum ar zice unii. Totuși, ocupăm rușinoase locuri în statisticile europene la numărul de accidente rutiere. De aceea e nevoie de instructori auto foarte buni. Iar un șofer capabil poate face această meserie, chiar dacă nu e prea ușor de obținut un atestat în domeniu.

Mulți dintre tineri obțin permisul auto chiar înainte de a termina studiile liceale. Și pentru mulți șofatul pare să fie o sursă de venit ideală, combinând astfel utilul cu plăcutul. Iar unii doresc chiar să treacă la următorul nivel, să devină instructori auto. Iar cei ce caută joburi pe jobradar24 sunt interesați și de felul în care pot obține atestarea și autorizarea în acest sens.

Ce presupune atestarea ca instructor auto

Deși poate părea ceva ușor de făcut, nu e deloc așa. Căci instructorul auto nu e doar un învățător care își inițiază elevii în tainele șofatului, ci are și uriașa responsabilitate de a îi face pe aceștia să înțeleagă și să evite pericolele la care se expun. Așadar, nu oricine poate practica această meserie cu succes. În principiu, orice șofer poate obține atestarea ca instructor auto. Însă numai dacă întrunește următoarele condiții:

– să dețină diplomă de bacalureat sau să fie absolvent de școală de maiștri cu specializarea în transporturi auto

-să aibă minimum 25 de ani împliniți

-să dețină permis de conducere, de cel puțin 5 ani, valabil pentru categoria pentru care solicită atestarea

-să nu fi avut permisul suspendat pentru consum de alcool mai mult de două ori de la data obținerii acestuia

-să nu fi avut permisul de conducere anulat

-să fie apt medical și psihologic pentru desfășurarea activității

-să nu fi fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru vreo infracțiune rutieră, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsire de libertate, luare sau dare de mită, trafic de influență, trafic ori consum de droguri

-să fi absolvit un curs de pregătire profesională întrun centru specializat în pregătirea personalului din domeniul transporturilor, ajutorizat de Ministerul Transporturilor.

Legile care reglementează atestarea, autorizarea și desfășurarea activității instructorilor auto din România sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.019/2009.

Așa se obține autorizarea

Autorizarea în calitate de instructor auto presupune mai întâi înscrierea la cursuri specializate pentru obținerea atestatului. Actele se depun la centrul de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de Ministerul Transporturilor. Iată ce documente trebuie să conțină dosarul de înscriere:

– Cerere scrisă care include numele si prenumele, tipul de atestat dorit și categoria pentru care se dorește obținerea atestatului

– Cartea de identitate (copie)

– Permis de conducere (copie)

Cele mai citite articole

– Actul de studii (copie legalizata)

– Cazier auto (original)

– Aviz medical și psihologic în termen de valabilitate, pe care trebuie să apară mențiunea „apt” pentru instructor auto

– Certificatul de cazier judiciar (original)

Cursurile de pregătire pentru atestatul de instructor auto se extind pe parcursul a 120 ore, maximum 6 ore pe zi,  incluzând 90 de ore de pregătire teoretică și 30 de practică.

În ce constă examinarea

Autoritatea Rutieră Română este cea care stabilește datele și locurile pentru examinarea celor care susțin examenul pentru obținerea atestatului de instructor auto. O comisie din trei membri efectuaează examinarea. Proba scrisă presupune un test-grilă cu 60 de întrebări, cu o durată de o oră. Proba practică se susține în trafic și durează 30 de minute, având drept scop evaluarea cunoștințelor, competențelor și capacitățlor pedagogice ale viitorului instructor. Pentru promovarea examenului sunt necesare minimum 48 de răspunsuri corecte la scris și calificativul admis la proba practică. După promovare, ARR eliberează certificatul de atestare în 15 zile. În cazul în care atestatul de instructor auto a fost anulat, la un moment dat, se poate solicita obținerea altuia după minimum un an de la data anulării.

De ce ai nevoie pentru autorizare

După obținerea atestatului ca să obții autorizarea în calitate de instructor trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

-să deții permis auto valabil pentru categoria pentru care solicită autorizarea;

-să ai atestat de pregătire profesională de instructor auto pentru categoria pentru care solicită autorizarea;

-să ai certificat de înregistrare ca PFA (persoană fizică autorizată), eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

-să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile menționate mai sus, care l-ar face incompatibil cu calitatea de instructor auto;

-să fii apt medical și psihologic;

-să ai cu contract de leasing cel puțin un autovehicul pentru fiecare categorie pentru care soliciți autorizarea;

-să fi fost angajat cel puțin 5 ani în cadrul școlilor de conducători auto autorizate;

-să nu fi avut în ultimii 3 ani permisul suspendat, nici atestatul de pregătire profesională.

Solicitanții trebuie să depună dosarul de atestare, respectiv cel de autorizare, la agenția teritorială a ARR din județul în care urmează să-și desfășoare activitatea. Odată obținută, autorizația instructorului auto este valabilă pe perioadă nedeterminată. Cu toate acestea, instructorul trebuie să prezinte periodic (din 5 în 5 ani) la sediul ARR dosarul în baza căruia i-a fost acordată autorizația, pentru a menține valabilitatea acesteia.

Cele mai citite articole

Related Articles

banner desktop banner mobil