TopGear.ro Actualitate Acte pentru Înmatricularea Auto – Vezi Lista Completă din 2020

Acte pentru Înmatricularea Auto – Vezi Lista Completă din 2020

de TopGear

Când vine vorba despre înmatricularea unui autovehicul cei mai mulți dintre șoferi încep să apeleze la tot felul de cunoștințe în încercarea de a evita cozile de la ghișeele de înmatriculări și a fi siguri că nu cumva omit să atașeze vreun document la dosar.

Pentru a vă face misiunea mai ușoară vă o ferim o listă cu actele de care aveți nevoie pentru a înmatricula mașina în funcție de situație, fie că e vorba despre o mașină nouă, ori una second-hand cumpărată din țară sau străinătate, fie că este una din țari ale Uniunii Europene sau din afara acesteia.

Acte necesare înmatriculare auto nou din România sau un alt stat UE

1) Cererea solicitantului;

2) Dovada înregistrării în evidențele organului fiscal al autorității publice locale în a cărui rază de competență proprietarul (sau utilizatorul în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing financiar) își are domiciliul, sediul ori reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate; 

3) Dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018, beneficiar RA-APPS. Atenție: pentru confirmarea tranzacției prin internet banking este necesară o perioadă mai mare de 24 de ore.

4) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

  • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora. 
  • În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

5) Procura specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

6) Copia contractului de asigurare (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

7) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie, înregistrat în Registrul de evidență a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării în România, instituit la nivelul organului fiscal local;

  • În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.
  • În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

8) În cazul vehiculelor achiziționate dintr-un stat membru UE, dacă persoana care solicită înmatricularea acestuia este și cea care a realizat achiziția intracomunitară și nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:

  • formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;

SAU

  • formularul „Certificat”, emis de ANAF și prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

9) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

10) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (cu excepţia cazului în care acesta solicită atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare păstrate anterior).  Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi – unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor.

Acte necesare înmatriculare auto second-hand în 2020

Pentru înmatricularea unui autoturism second hand cumpărat din România procedura este semnificativ mai simplă, asta pentru că se face doar transcriere. În acest caz, pe lângă actele necesare pentru înmatricularea unui auto nou, menționate mai sus, este nevoie și de următoarele documente:

  • Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate
  • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv.

Cele mai citite articole

Important de menționat este că, în cazul transcrierii, nu mai este nevoie de fișă de înmatriculare, atât timp cât există un contract de înstrăinare-dobândire între vânzător și cumpărător semnat și vizat de ANAF.

Acte necesare înmatriculare auto-second hand din UE

1)Cerere înmatriculare auto;

2)Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului ce are viza ANAF (În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia)

3)Dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei. Plata se face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau numerar la sucursalele BCR în contul RO94RNCB0082000367331018, beneficiar RA-APPS;

4)Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

5)Copia contractului RCA în termenul de valabilitate al acestuia;

6)Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie.

7)Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român – 539 de lei

8)Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

9)Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

10)Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare 

11)Traducere legalizată a documentelor de proveniență a autoturismului și, dacă e cazul, dovada radierii din țara de proveniență.

Acte necesare înmatriculare auto nou sau second hand din țări non-UE

În cazul cumpărării unui autoturism nou din țări care nu sunt membre UE, pe lângă documentele menționate mai sus, pentru înmatriculare auto nou, mai este necesară și dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în original sau copie legalizată a acesteia.

În cazul în care vrem înmatricularea auto a unui autovehicul second hand provenit din țări non-UE, în plus, mai este nevoie și de:

  • Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român – 539 de lei
  • Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare

Cele mai citite articole

Related Articles