TopGear.ro Actualitate Cum poți să devii instructor auto? Cum te poți autoriza și atesta!

Cum poți să devii instructor auto? Cum te poți autoriza și atesta!

de TopGear

Cum poți să devii instructor auto? Cum te poți autoriza și atesta!

Cum poți să devii instructor auto? Cum te poți autoriza și atesta!

Daca te-ai hotărât să devii instructor auto, trebuie să parcurgi 3 pași: atestarea ca instructor auto și autorizarea ca instructor auto și desfășurarea activității practice.

1.Atestarea ca instructor auto

Instructorii auto pot fi atestați cel puțin pentru una dintre categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Pentru obținerea atestatelor de instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră solicitanții trebuie să:

  • urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
  • promoveze examenul susținut în condițiile stabilite de metodologia în vigoare.

Potrivit Ordinul Ministrului Transporturilor nr.733/2013, modificat în 2019, obținerea atestatului de instructor auto se realizează inițial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puțin 6 luni de activitate efectivă, în care vor fi școlarizați minim 36 de cursanți care solicită obținerea permisului de conducere, să se poată obține și atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

Condiții pentru obținerea atestatului de instructor auto și profesor de legislație rutieră

  • să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;
  • să dețină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puțin 5 ani;
  • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obținerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
  • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
  • să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;
  • să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influentă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

Dacă atestatul de profesor de legislație rutieră ți-a fost anulat, poți solicita obținerea unuia nou după o perioadă de cel puțin un an de la data anulării.

Cum se dă examenul pentru obținerea atestatului de instructor auto

Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) stabilește data și locul unde se va susține examenul pentru a obține atestatul de instructor auto și profesor de legislație rutieră.

Cele mai citite articole

Comisia este compusa din 3 membri, dintre care un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și doi reprezentanți ai Autorității Rutiere Române. Mai poate fi prezentă o a patra persoană, care are rol de observator.

  • Proba scrisă constă într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, iar durata este de 60 de minute. Proba poate fi susținută și în sistem informatic.
  • Proba practică în trafic, are o durată de 30 de minute și are ca scop evaluarea cunoștințelor, competentelor și capacitaților pedagogice necesare desfășurării procesului de pregătire practică.

Cei ce vor să își obțină atestatul de profesor de legislație rutieră, vor susține o proba scrisă de 60 de minute (test tip grilă), dar și o probă orală pentru evaluarea capacitaților psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislației rutiere și conducerii preventive, a cărei durată este de minimum 15 minute.

Pentru a promova examenul pentru obținerea atestatului de instructor auto, candidații trebuie să răspundă corect la 48 de întrebări, iar la proba practică să obțină calificativul admis.

Pentru a promova examenul pentru obținerea atestatului de profesor de legislație rutieră, candidatul trebuie să răspundă corect la 54 de întrebări din testul grilă, iar la proba orală să obțină calificativul admis.

După ce candidații vor promova, A.R.R. va elibera atestatul de instructor auto sau profesor de legislație rutieră în termen de 15 zile.

2.Autorizarea ca instructor auto

Autorizarea instructorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) deține permis de conducere valabil pentru categoria/subcategoria pentru care solicită autorizarea și atestat de pregătire profesională de instructor auto pentru categoria/subcategoria pentru care solicită autorizarea;
b) deține certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, ca persoană fizică autorizată;
c) deține Certificat de înregistrare fiscală eliberat de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală;
d) nu a fost condamnat pentru infracțiuni care îl fac incompatibil cu calitatea de instructor auto prevăzute de legislația în vigoare;
e) este apt medical și psihologic pentru efectuarea activității de instructor auto;
f) deține, în proprietate sau cu contract de leasing, minim un vehicul pentru fiecare categorie/subcategorie pentru care solicită autorizarea;
g) a activat ca angajat cu normă întreagă ca instructor auto în cadrul unei școli de conducători auto o perioadă de minim 3 ani;
h) nu a avut suspendat, în perioada de 36 luni în care a fost angajat ca instructor auto al unei școli de conducători auto, permisul de conducere și/sau atestatul de pregătire profesională de instructor auto;

Cele mai citite articole

Related Articles