TopGear.ro Actualitate Numere Roșii: Ce acte ai nevoie pentru numerele provizorii!

Numere Roșii: Ce acte ai nevoie pentru numerele provizorii!

de TopGear
Numere Roșii: Ce acte ai nevoie pentru numerele provizorii!

Autorizația provizorie și numerele roșii sunt valabile 30 de zile. Dacă în acest timp proprietarul nu și-a putut înmatricula vehiculul, acesta mai poate face încă o cerere, pentru un alt rând de numere roșii ce sunt valabile încă 60 de zile.

O alternativă posibilă în 2020 este ca, în cazul în care pentru autovehiculul respectiv nu s-a mai eliberat niciun set de numere provizorii, primul set poate fi eliberat pe o perioadă de 90 de zile, cu condiția ca polița RCA să fie valabilă pe minim 90 de zile.

Este important de știut că în cazul în care s-au eliberat 3 rânduri de numere roșii, reglementarea nu se mai aplică. Este important de știut că în cazul în care s-au eliberat 3 rânduri de numere roșii, reglementarea nu se mai aplică.

Acte necesare pentru obținerea de numere roșii în 2020

Potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, pentru obținerea de numere roșii aveți nevoie de următoarele acte:

1. Cererea solicitantului (poate fi descărcată de pe siteul drpciv.ro);

2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

3. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original și în copie;

4. Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine în cazul vehiculului care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original și în copie.

În lipsa acestor documente, autorizarea provizorie pentru circulație se va efectua pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăși data la care expiră asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie.

5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;

6. Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie -13 lei (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife).

7. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife);

8. Copia declarației vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile.

9. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de către o altă persoană decât titularul.

Related Articles

Lasa un comentariu

Comentariul trebuie sa contina minim 30 de cuvinte pentru a fi publicat!