TopGear.ro Actualitate Ce pași trebuie să parcurgi pentru a contesta o amendă auto

Ce pași trebuie să parcurgi pentru a contesta o amendă auto

de TopGear
Ce pași trebuie să parcurgi pentru a contesta o amendă auto

Ai primit o amendă de circulație pe care o consideri nejustificată?

Nu trebuie să intri în panică. Indiferent dacă amenda ți se pare abuzivă sau pur și simplu consideri că este o măsură exagerată din partea polițistului, putând mai degrabă înlocuită cu mustrare sau avertisment, ai posibilitatea de a o contesta.

Tot ce trebuie să știi este care sunt pașii pe care să îi parcurgi în realizarea contestației.

Motive multiple pentru o amendă

Amenda este una dintre principalele sancțiuni contravenționale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite.

Dintre sancțiunile ce pot fi aplicate pe drumurile publice din România de către agenții constatatori, amenda contravențională este cea mai întâlnită.

Motivele primirii unei sancțiuni sunt multiple, de la neadaptarea vitezei regulamentare, consumul de băuturi alcoolice, vorbitul la telefonul mobil în timpul șofatului, nepurtarea centurii de siguranță, neacordarea de prioritate, acestea fiind doar câteva exemple des întâlnite.

Ce trebuie să urmărești într-un proces-verbal de contravenție

  • Un proces-verbal care are date incorecte sau lipsă poate fi atacat în instanță cu șanse mari de câștig!

Agentul constatator va întocmi un proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, potrivit O.G. nr. 2/2001. Potrivit art.16 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, procesul verbal de constatare a contravenției, va cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

• data și locul unde este încheiat procesul verbal de constatare a contravenției;

• numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator care întocmește procesul verbal de contravenție;

• numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

• indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;

• indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;

Cele mai citite articole

• posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;

• termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

Pentru persoanele juridice, în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia; datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

În cazul în care, în conținutul procesului-verbal de constatare a contravenției lipsesc una sau mai multe dintre aceste mențiuni, procesul verbal este susceptibil de anulare, de către instanțele judecătorești.

În momentul încheierii procesului verbal de contravenție agentul constatator este obligat să aducă la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare.

Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului verbal.

Care este procedura de contestare a amenzii

Dacă consideri amenda abuzivă, poți face contestație pentru anularea ei. Dosarul se poate soluționa în maximum două termene (două luni de zile) în situația în care procedura de citare cu agentul constatator este legal îndeplinită.

Contestația unei amenzi de circulație se poate face la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

Pentru cei care semnează pe loc procesul-verbal, aceasta este data din care curg cele 15 zile pe care le au la dispoziție să conteste amenda auto.

Șoferii care refuză să semneze procesul-verbal îl vor primi prin poștă cu confirmare de primire și din acel moment au 15 zile pentru contestații.

Cele două aspecte ale atacării unui proces-verbal în instanță:

  • Aspectul legalității actului întocmit

Procesul-verbal este anulabil în condițiile în care lipsesc, sunt greșite sau incomplete următoarele mențiuni: datele de identificare ale contravenientului, codul numeric personal, datele de identificare ale agentului constatator (nume, prenume, funcția, instituția), data și locul încheierii procesului-verbal, descrierea faptei contravenționale (data, ora, locul), lipsa semnăturii agentului constatator pe fiecare pagină a procesului verbal de contravenție. De asemenea, dacă conține ștersături, adăugiri sau orice alte modificări poate fi anulat. Așadar, poate fi atacat pentru considerente de ordin procedural.

  • Aspectul temeiniciei faptelor consemnate

În cazul în care între situațiile consemnate și situația factuală existentă în realitate se constată diferențe semnificative, procesul-verbal poate fi contestat pentru considerente de fond, însă standardul de probă impune dovedirea situației reclamate de petent și care răstoarnă prezumția relativă de adevăr a situației reținute în procesul-verbal. Cu alte cuvinte, aveți nevoie de dovezi concrete, respectiv martori, înscrisuri, etc.

Ce trebuie să conțină dosarul:

  • contestația
  • copie a procesului-verbal de contravenție
  • alte documente justificative
  • dovada achitării taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 lei

Cele mai citite articole

Related Articles